Ниво „С“

В това ниво се разглеждат подробно всички техники, изучавани в предните две нива. Практикуват се алтернативни начини на катерене и рязане с моторен трион. Практикуват се и алтернативни начини за транспорт на товари. Изучават се техники за спасяване за напреднали.

Продължителност:
– 16 часа теория и 16 часа практика (4 дни)

Теоретична част:
– Редуциране на натоварването върху короната на дървото при работа с товари;
– Алтернативни техники на рязане в короната на дървото;
– Техники за спасяване за напреднали.

Практическа част:
– Работа с алтернативни устройства за поставяне на въже в дървото;
– Движение по въжето (техники за напреднали);
– Работа с моторен трион (техники за напреднали);
– Изграждане и използване на вертикални и наклонени тролейни линии за транспорт на товари;
– Работа с алтернативни протриващи устройства и лебедки;
– Спасяване (техники за напреднали).

Условия за допускане до курс:
– Платена такса за участие;
– Документирани 500 часа работа на дърво, считано от датата на взет изпит за ниво „B“;
– Медицинско свидетелство от личен лекар за възможност за работа на височина – образец;
– Валиден сертификат за завършен курс за работа с моторен трион на височина.