Работа с моторни триони на височина

Работата с моторен трион на височина се различава значително от работата с моторен трион на земята. Разположението в пространството на отделните части от дървото са различни, а оттам и силите, които действат върху тях. Всичко това налага използването на други видове срезове и спазването на определени правила за работа с моторен трион.
Този курс е подходящ за професионалисти, работещи с подемници и друга техника, а също така е задължителен за арбористи, които повишават професионалната си квалификация към ниво „В“.

Продължителност:
– 16 часа (2 дни)

Условия за допускане до курс:
– Платена такса за участие
– Медицинско свидетелство от личен лекар за възможност за работа на височина – образец;
– Валиден сертификат за завършен курс за работа с моторен трион на земя.