Ниво „В“

В това ниво се изучават начините на премахване на дървета и работата с товари. Работи се както в дървото, така и на земята. Изучават се различни техники на спасяване, като на това се обръща особено внимание. Тази част от курса включва работа с „котки“ и с моторен трион в короната на дървото.

 Продължителност:
– 8 часа теория и 52 часа практика (5 дни + изпитен ден)

Теоретична част:
– Работа с тежки товари;
– Мерки за безопасност при работа с моторен трион в короната на дървото;
– Техники за спасяване за напреднали.

Практическа част:
– Поставяне на въже в дървото (техники за напреднали);
– Движение по въжето (техники за напреднали);
– Работа с моторен трион (за две и за една ръка);
– Работа с котки и позициониращ ремък;
– Спускане на тежки товари;
– Спасяване (при работа в короната на дървото и при работа с котки).

Условия за допускане до курс:
– Платена такса за участие;
– Документирани 300 часа работа на дърво, считано от датата на взет изпит за ниво „А“;
– Медицинско свидетелство от личен лекар за възможност за работа на височина – образец;
–  Валиден сертификат за завършен курс за работа с моторен трион на височина.