Ниво „А“

Това е първата стъпка от обучението за работа по дървета. Материалът, който се усвоява в това ниво е основен и върху него се гради обучението на всички следващи нива. Темите и начинът на провеждане на упражненията са подбрани така, че те да са достъпни за хора, които никога преди не са се занимавали с работа на височина.

Продължителност:
– 8 часа теория и 52 часа практика (5 дни + изпитен ден)

Теоретична част:
– Въжета и възли;
– Лични предпазни средства и работа с тях;
– Специфична екипировка за работа по дървета и работа с нея;
– Алгоритъм за действия при инцидент.

Практическа част:
– Поставяне и прибиране на въже от дървото;
– Движение по въжето;
– Позициониране за работа;
– Техника на рязане;
– Движение в дървото;
– Спасяване.

Условия за допускане до курс:
– Платена такса за участие
– Медицинско свидетелство от личен лекар за възможност за работа на височина