Долекарска помощ

Работата по дървета е с висока степен на риск и при нея има опасност от злополуки. Инцидентите, които могат да възникнат, могат да бъдат много тежки заради вида на използваните машини и факта, че работата се извършва на височина.  От правилната реакция от всички, които се намират на място, зависи дали всичко ще завърши благополучно или фатално.

UTC Trees, съвместно със Selvit България предлага обучение по долекарска помощ по програма, специално направена за работещи по дървета. Програмата е съобразена с видовете травми, наличната екипировка и сложните ситуации при този вид работа. Продължителността на курса е един ден.

Продължителност:
– 8 часа (1 ден)